Rørinspeksjon: Finn årsaken til rørproblemer

Er du plaget med vond lukt eller stadig tilstoppelser i rørene?

En grundig rørinspeksjon kan avdekke problemårsakene og gi deg en rapport med anbefalinger for effektiv reparasjon.

Hva er rørinspeksjon?

Når det gjelder gamle rør som har begrenset levetid, kan en rørinspeksjon være uvurderlig. Ved å utføre en grundig sjekk av rørenes indre, kan vi identifisere feil og slitasje som kan forårsake luktproblemer og tette rør. Dette kan skje gradvis over tid eller plutselig og uventet.

Filming av rørene er en effektiv metode for å undersøke dem, spesielt når de er skjult eller nedgravd.

Hvordan fungerer en rørinspeksjon?

En rørinspeksjon utføres ved hjelp av et spesialbygd, fjernstyrt rørinspeksjonskamera som føres gjennom avløpsrøret. Bildet overføres direkte til en skjerm, og etterkant kan det gjennomgås grundig. Når problemene er avdekket, gir vi deg en rapport med en faglig vurdering av rørenes tilstand og anbefalinger for reparasjon.

Hva kan en rørinspeksjon avdekke?

En rørinspeksjon kan være nyttig for:

  • Lekkasjesøk
  • Tilstoppelser
  • Tilstandsvurdering av rør
  • Kartlegging av rørtraseer
  • Fallmålinger
  • Registrering av kummer
  • Etterkontroll av nye rørsystemer
  • Lokalisering av rør

 

Feil som rust, korrosjon, avleiringer og røtter kan ha negativ innvirkning på rørenes funksjon. Disse kan fjernes ved rørspyling. Lekkasje fra skjøter kan forskyve rørledningen ved at massen rundt rørene skylles bort. I slike tilfeller kan det være nødvendig å grave opp og bytte ut hele rørsystemet, eller det kan være tilstrekkelig å punktgrave og reparere den skadede delen. Når rørene ligger riktig og har riktig helling, kan rørfornying eller punktreparasjon være en løsning. En grundig rørinspeksjon vil kunne gi deg det beste grunnlaget for å vurdere hva som er mest hensiktsmessig i ditt tilfelle.

I tilfeller der nøyaktig plassering av rør er nødvendig, kan vi lokalisere rørtrasé og skadepunkter med en sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kameraet, slik at eventuelle skadesteder kan markeres og utbedres på rett sted. Nøyaktig lokalisering av rør er også nyttig for restaurering og byggearbeider når den eksakte banen til rørene må kjennes.

For å finne feil på vannrør og drikkevannsledninger benytter vi lekkasjesøk.

Når er det aktuelt med en rørinspeksjon?

Hvis du opplever gjentagende problemer med rørledningen din, som tilstoppelser, anbefales det å bestille en rørinspeksjon. En grundig inspeksjon gir deg et solid grunnlag for å utbedre eventuelle feil og mangler. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ta i bruk våre profesjonelle tjenester, så nøl ikke med å ta kontakt for å få hjelp til å løse dine rørproblemer.

Oppsummert:

Hvorfor rørinspeksjon: Avdekke årsak til vedvarende tette rør eller vond lukt.

Stakekamera: For dimensjoner fra 13 til 150 mm. Maks 80 m lengde.

Trasésøk: Sonde innebygd i kamera. Lokalisere rør ned til 5 m dybde.

Hvorfor trasésøk: Finne nøyaktig plassering av rør. Lokalisering av skader.

Hvilke rør kan dere undersøke: Alle rørtyper.

Bestill befaring

Kontakt oss