Vannbåren varme

Vannbåren varme er en effektiv måte å varme opp boliger på. Systemet fungerer ved at varmt vann sirkulerer gjennom rør i gulvet eller radiatorer, og gir jevn varme i hele huset. Dette bidrar til et behagelig inneklima og økt bokomfort.

Hva er vannbåren varme og hvorfor bør du vurdere det?

Med tradisjonelle romtermostater eller et sentralt varmestyringssystem kan du enkelt kontrollere temperaturen i hvert enkelt rom.

Det vannbårne systemet fungerer godt sammen med ulike fornybare varmekilder som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann varmepumper, biokjeler eller solfangere. Ved å kombinere vannbåren varme med fornybar energi, kan du øke verdien på boligen din samtidig som du sparer energi.

Det er flere gode grunner til å velge vannbåren varme. Systemet gir stor fleksibilitet, da du kan velge mellom ulike fornybare varmekilder. I tillegg kan du få mer ut av en varmepumpe ved å distribuere varmen via vannbåren gulvvarme i stedet for gamle radiatorer. Med gulvvarme kan du oppnå god effekt med moderat temperatur på vannet, noe som bidrar til energisparing.

Hva er fordelene med vannbåren varme?

Fordeler med vannbåren varme:

Behagelig og jevn oppvarming: Med vannbåren varme får du en jevn varmefordeling i hele boligen din. Du slipper kalde områder og kan holde innetemperaturen 2-3 grader lavere enn hva som trengs med elektriske panelovner eller radiatorer.

Fleksibel varmeløsning: Vannbåren varme kan kobles til ulike fornybare energikilder som bergvarme, solvarme eller bio-olje. Du har muligheten til å velge en miljøvennlig løsning som passer dine behov.

Lavt energiforbruk og lavere driftskostnader: Med en vannbåren varmeløsning kan du redusere strømforbruket ditt og dermed spare penger på lengre sikt. Det kan også være økonomisk støtte tilgjengelig fra Enova for å gjøre overgangen enda mer lønnsom.

Selv om vannbåren varme har mange fordeler, er det også noen ting du bør vurdere før du tar en beslutning.

Hva er ulempene med vannbåren varme?

Ulemper med vannbåren varme:

Kostbar investering: Selv om vannbåren varme kan gi langsiktige besparelser, kan den opprinnelige investeringen være høyere enn for en elektrisk varmeløsning.

Årlig service og vedlikehold: For å opprettholde optimal ytelse av vannbåren varme, vil du måtte utføre årlig service og vedlikehold. Dette kan medføre ekstra kostnader og tid.

Hva med elektrisk varme?

Her er noen ting å vurdere.

Fordeler med elektrisk varme:

Effektiv oppvarming: Elektrisk varme kan gi rask og effektiv oppvarming av boligen din. Du slipper lange oppvarmingstider og kan raskt regulere temperaturen etter behov.

Rimeligere investering: Sammenlignet med en vannbåren varmeløsning kan en elektrisk varmeløsning være mer kostnadseffektiv på kort sikt.

Ulemper med elektrisk varme:

Usikkerhet knyttet til strømleveranse: Avhengig av strømleveransen i ditt område, kan det være perioder med ustabil strøm, noe som kan påvirke varmeleveransen.

Konstante eller økte driftsutgifter: Elektrisk oppvarming kan være dyrere å drifte sammenlignet med vannbåren varme på grunn av høyere strømforbruk.

Nå som du har fått en oversikt over fordeler og ulemper med vannbåren og elektrisk oppvarming, kan du ta en informert beslutning basert på dine behov og budsjettkrav. Kontakt oss i dag for mer informasjon og få hjelp til å velge riktig oppvarmingsløsning for din bolig.

Hva må du tenke på når du skal ha vannbåren varme?

Ønsker du å oppgradere oppvarmingssystemet ditt til vannbåren varme? Da bør du starte med å kartlegge boligens varmebehov. Dette innebærer å få oversikt over flere viktige faktorer:

  1. Størrelse og standard på boligen: Tar du hensyn til boligens størrelse og standard, kan du velge riktig kapasitet og varmeutgang for systemet.
  2. Beliggenhet: Husk å vurdere hvor i landet boligen din befinner seg. Klimaet kan spille en stor rolle i valg av vannbåren varme.
  3. Antall personer: Det er viktig å ta hensyn til antall personer som bor i boligen. Dette vil påvirke varmebehovet.
  4. Varmtvannsbehov: Vurder om du har spesielle varmtvannsbehov, for eksempel dusjing eller bading, som også må tas med i betraktningen.
  5. Fremtidsplaner: Tenk på eventuelle fremtidige endringer i familien eller planer om ombygging. Dette kan påvirke valget av system og kapasitet.
  6. Gulvendringer: Hvis du planlegger å endre gulvet eller trenger tilgang til gulvet fra kjelleren, må du sørge for å vurdere dette i planleggingen.

 

Selvfølgelig spiller også budsjettet en viktig rolle. Vannbåren varme kan kombineres med ulike varmekilder, og jo flere tiltak du gjør, jo mer støtte kan du få fra Enova. Ta i bruk vannbåren varme og oppgrader hjemmet ditt på en energieffektiv og miljøvennlig måte.

Hvor lang levetid har et vannbårent varmesystem?

Du lurer kanskje på hvor lenge et vannbårent varmesystem kan vare. Generelt kan vi si at rørsystemet og radiatoren har en forventet levetid på 30-50 år. Når det gjelder varmepumper, kan man forvente en levetid på rundt 20 år, med 10 år for luft-vann varmepumper og ca. 20 år for væske-vann varmepumper. Husk at levetiden kan variere avhengig av hvilken type pumpe du velger.

Hvor kan vannbåren varme brukes?

Vannbåren varme er en ideell løsning både i leiligheter, eldre hus og på hytter. Det beste er at nye løsninger ofte kan kobles på eksisterende varmesystemer. Hvis du er nysgjerrig på om du kan få vannbåren varme i din bolig, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Varmepumper og vannbåren varme – hvilken varmekilde bør du velge?

Et vannbårent varmeanlegg blir ofte drevet av en varmepumpe som kan utnytte forskjellige varmekilder eller energiformer. Her er de vanligste alternativene:

  1. Væske-vann varmepumpe: Denne varmepumpen henter energi fra fjell, jord eller sjø gjennom en kollektorslange. Den gir varme både til oppvarming og til tappevann via et vannbårent system.
  2. Luft-vann varmepumpe: Dette systemet utnytter energien fra uteluften og gir varme til både et vannbårent varmesystem og tappevann. Dette er en god løsning når fjell, jord eller sjø ikke kan benyttes som energikilde.
  3. Luft-luft varmepumpe: Denne varmepumpen henter energi fra luften utenfor og sprer varm luft innendørs. Den er mest effektiv i boliger med åpne planløsninger slik at varmen kan fordeles best mulig. Luft-luft varmepumper kan også bidra til kjøling.
  4. Avtrekksvarmepumpe: Dette systemet gjenvinner energi fra bruket luft i boligen. I tillegg gir det balansert ventilasjon og varmt tappevann. Avtrekksvarmepumper passer godt i nyere leiligheter og mindre boliger.

 

Vi håper denne informasjonen har hjulpet deg med å få en bedre forståelse av vannbåren varme. Hvis du har flere spørsmål eller trenger mer veiledning, er våre eksperter klare til å hjelpe deg. Klikk på knappen nedenfor for å kontakte oss og finne den perfekte løsningen for ditt hjem.

Bestill befaring

Kontakt oss